Guangzhou Hengqiu Import & Export Trading Limited Corporation 공장 투어

인증
중국 Guangzhou Hengqiu Import & Export Trading Limited Corporation 인증
제가 지금 온라인 채팅 해요
  • 생산 라인

    우리 생산 라인의 일부

     

    Guangzhou Hengqiu Import & Export Trading Limited Corporation 공장 생산 라인 0

     

연락처 세부 사항
Guangzhou Hengqiu Import & Export Trading Limited Corporation

담당자: Miss. Alice

전화 번호: 0086-185 2004 8554

팩스: 86-20-86569736

회사에 직접 문의 보내기 (0 / 3000)